ROZMANITOST: nutný předpoklad pro úspěšnou budoucnost

K nalezení řešení komplexních problémů společnosti se potřebujeme zbavit stereotypních postupů a podívat se na problémy zcela jinou optikou a z různých úhlů pohledu. Takový přístup v sobě zahrnuje diverzita (česky rozmanitost) ve výzkumu.

Jednou ze základních podmínek rozmanitosti je propojování spolupráce osob z diametrálně různých oborů. Takovým různorodě složeným týmům se pak právě naskýtají vzájemně odlišné pohledy na řešení dané problematiky a synergicky mohou vytvořit řešení mnohem lepší, než kdyby bylo řešeno stereotypními postupy. Na druhou stranu sloučení na první pohled neslučitelného sebou nese mnohem větší požadavky na koordinaci, propojení a spolupráci týmů z diametrálně různých oborů a tím i způsobů přemýšlení. Proto je tu hned několik možností podpory v rámci programů Technologické agentury ČR, které tuto skutečnost reflektují a snaží se rozmanitosti ve výzkumu jít naproti. Přístupy rozmanitosti jsou užitečné ve všech oblastech. Její principy rozvíjíme i uvnitř naší agentury a přinášejí nám požadované ovoce.

Proč?

Vezměme si například vývoj běžných dopravních prostředků:

  1. Pokud by se hledala optimální teplota v kabině vozu a testovala se pouze na vzorku např. mužů 25 - 35 let, zcela určitě by taková teplota nevyhovovala teenagerům, starším osobám, většině žen, lidem s obezitou nebo poruchou štítné žlázy.
  2. Kdyby byly vyvíjeny bezpečnostní pásy do automobilů na vzorku osob s podobnými fyzickými predispozicemi, stejného pohlaví a věku, tak by se lidé s výrazně odlišnou tělesnou schránkou, tedy například těhotné ženy či osoby s handicapem, mohli cítit při připoutání diskomfortně nebo by nemohli pás použít vůbec.

Programy TA ČR a diverzita:

  • Program SIGMA - komplexní nástroj podpory VaVaI napříč obory orientovaný na potřeby společnosti a hospodářství
  • Program ZÉTA - zapojení mladé výzkumné generace do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi
  • Program ÉTA - posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu
  • Program NCK
  • Program KAPPA - mezinárodní spolupráce českých subjektů s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska a propojování výzkumných organizací s aplikační sférou
  • ERA-NET cofundy - mezinárodní spolupráce českých subjektů s partnery z členských zemí EU

Konkrétní příklady spolupráce a jejich výsledky:

Zpět