Děti ve výzkumu

Co nového obnáší zapojení dětí do výzkumu a jak skloubit roli výzkumnice s rolí matky?
Zpět